Reiki is een Japanse alternatieve geneeswijze. Reiki is een Japans woord dat "universele levensenergie" betekent. Een van de eerste dingen die Reiki voor ons doet is het weer op gang brengen van ons zelfgenezend vermogen. Tijdens en na een behandeling met Reiki kun je voelen hoe je opgeladen wordt met een krachtige, warme en liefdevolle energie. Reiki ondersteunt ons om onze levensproblemen bewust zelf op te lossen en gebruik te maken van onze eigen kracht. Op emotioneel niveau kan reiniging plaatsvinden door oude verdrongen emoties weer boven te laten komen om ze daarna definitief een plaats te geven. Je hoeft daar niet bij voorbaat bang voor te zijn; je krijgt nooit meer te verwerken dan je op dat moment aankunt. Door het opruimen van lichamelijke. en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte voor levenskracht en groei.

De Reiki-behandelaar stelt geen diagnose.

Bij klachten raadpleeg altijd een arts of specialist. Reiki is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg. Het ondersteunt alle reguliere. en natuurlijke geneeswijzen en vult deze aan.

Wat kan Reiki doen ?

- Het kan genezend werken voor lichaam en geest.

- Het kan diepe ontspanning geven.

- Het kan goed zijn tegen stress.

- Het kan pijn verzachten.

- Het kan je bewuster maken in denken en doen.

- Het kan de intuitieve ontwikkeling bevorderen.

Reiki doet datgene wat op dat moment nodig is.

Hoe wordt Reiki gegeven ?

Je ligt gekleed op de behandeltafel.De Reiki-gever legt de handen in een aantal speciale posities op het hoofd.Daarna worden de handen op diverse plaatsen boven of op het lichaam gehouden. Om de paar minuten worden ze verlegd, altijd met respect voor de ontvanger dus nooit op oneerbare plaatsen.